Najmłodsze przedszkolaki zwiedzają kuchnię przedszkolną

W marcu w ramach tematu kompleksowego dzieci z grupy I i II zwiedziły kuchnię przedszkolną. Zapoznały się z jej wyglądem i wyposażeniem, poznały pracę pań kucharek. Celem wizyty było ukazanie dzieciom użyteczności pracy pań kucharek w przygotowywanie posiłków, troskę o dobro przedszkolaków.