Nad oczkiem wodnym

13 października 2014r., grupa straszaków spotkała się nad oczkiem wodnym w prywatnym ogrodzie pana Leśnika.
Pan Maciej omówił znaczenie oczek wodnych w miastach, wyszczególnił gatunki zwierząt korzystających z wodopoju. Zapoznał dzieci z roślinnością wodną i rybkami żyjącymi
w oczku. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały pana leśnika kiedy opowiadał
o drzewach i krzewach oraz ziołach rosnących w ogrodzie.
Na zakończenie, po wspólnej zabawie na łonie natury wśród okazów przyrody, sześciolatki wykonały sobie wspólne zdjęcie i pełne miłych wspomnień wróciły do przedszkola.

 Realizacja Rocznego Planu Pracy „Z ekologią żyjemy w zgodzie, pomagamy przyrodzie”

Nad oczkiem wodnym (1)  Nad oczkiem wodnym (2)  Nad oczkiem wodnym (3)

Nad oczkiem wodnym (4)  Nad oczkiem wodnym (5)  Nad oczkiem wodnym (6)

Nad oczkiem wodnym (7)  Nad oczkiem wodnym (8)  Nad oczkiem wodnym (9)