„Moje Miasto Dębica. Moja Mała Ojczyzna”

07 listopada 2018r. odbyło się uroczyste rozstrzygniecie Międzyprzedszkolnego Konkursu Patriotycznego „Moje Miasto Dębica. Moja Mała Ojczyzna” w Galerii Sztuki MOK w Dębicy. Głównymi założeniami konkursu było kształtowanie u dzieci właściwych postaw społecznych i uczuć patriotycznych, wyzwalanie u dzieci przywiązania do narodu oraz miejscowości, w której mieszkają oraz rozbudzanie twórczej inwencji dzieci i kreatywności. Prace wykonane przez dzieci z naszego przedszkola zostały wysoko ocenione przez jury.

W kategorii dzieci młodsze:
I miejsce zajęła praca Bartosza Jezuita z grupy II wykonana pod kierunkiem pani Doroty Strzałki.
W kategorii dzieci starsze:
III miejsce zajęła praca Zuzanny Krzystyniak z grupy IV wykonana pod kierunkiem pani Małgorzaty Kałek
Wyróżnianie zajęła praca Karoliny Szczęch z grupy IV wykonana pod kierunkiem pani Bożeny Rojek

GRATULUJEMY !!!

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Postawy patriotyczne, rozwijanie kreatywności”