„Moja Babcia i Mój Dziadziuś”

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i Dzień Dziadka to najpiękniejsze dni, w których obdarzani są Oni szczególnymi dowodami miłości. Z tej okazji w dniu 29 stycznia 2016r. w grupie IV odbyło się uroczyste spotkanie wnuków z Babcią i Dziadziem, na którym przedstawili zaproszonym gościom inscenizację pt. „Moja Babcia i mój Dziadziuś”. W zimowej scenerii mali artyści z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali role, śpiewali piosenki, tańczyli, a dziadkowie ze wzruszeniem odbierali czułe słowa i życzenia, kierowane pod ich adresem. Na zakończenie dzieci obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie przygotowanymi laurkami
i zaprosiły na słodki poczęstunek.
Wspaniała, serdeczna atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu. Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków, bo przecież wiadomo, że właśnie wnuki są dla nich największą dumą
i radością. A Babcie i Dziadkowie są zaś najmilszymi odbiorcami dziecięcych występów.

Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (1)  Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (2)  Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (3)

Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (4)  Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (5)  Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (6)

Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (7)  Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (8)  Dzień Babci i Dziadzia w gr IV (9)