„Miejska Gra Terenowa dla Przedszkolaków”

Dzieci z grupy IV w dniu 11 maja 2018r. uczestniczyły w Grze Terenowej dla dzieci sześcioletnich z dębickich przedszkoli pod tytułem „Dębica z historią w tle” organizowanej przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Dębicy, 27 DSH im. J. W. Żuławskiego z Hufca Dębica pod patronatem Burmistrza Miasta Dębica w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości oraz 660- leciem miasta Dębica. Celem gry było kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci oraz wzbogacenie wiedzy o naszym mieście i jego historii, a także wyrabianie postawy szacunku dla tradycji i historii. Ponadto nauka orientacji w przestrzeni, doskonalenie sprawności manualnych i ruchowych oraz logicznego myślenia. Drużyna „Spryciarzy” z naszego przedszkola pokonała wyznaczoną trasęi zdobyła rekwizyty w określonym czasie poprzez wykonanie zadań w wyznaczonych bazach: puzzle z numerem 14 – odszukali fotografie znanych mieszkańców Dębicy, dwie biało-czerwone litery – odszukali ukryte symbole związane z Polską i Dębicą.
Po drodze członkowie drużyny rozdawali napotkanym przechodniom naklejki informując ich, że w tym roku przypadają dwie ważne daty: 100-lecie odzyskania niepodległości i 650 – cie miasta Dębicy. Uroczysty finał odbył się w hali MOSiR, podczas którego przedstawiciele drużyn odsłaniali zdobyte w trakcie gry elementy układanki (ciekawe miejsca Dębicy), układali hasło z przyniesionych liter: „Mały Polak duży patriota”, a także wspólnie odśpiewali piosenkę o Dębicy. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali Medale Małego Patrioty oraz nagrody. Była to świetna zabawa i wspaniała lekcja patriotyzmu.