Międzywojewódzki Przedszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Nasze zimowe góry”

Konkurs zorganizowany przez Przedszkole Nr 23 w Bielsku-Białej miał na celu zachęcenie dzieci do zimowych obserwacji przyrodniczych, uwrażliwianie na piękno zimowych górskich krajobrazów, jak również rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej.
Udział w konkursie wzięła Hanna Pieprzycka z grupy IV, która pod kierunkiem pani Małgosi wykonała pracę plastyczną oryginalną techniką – wyklejanie włóczką.