Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to szczególny dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym  uwaga wszystkich  kierowana jest na dzieci i ich prawa. Z tej okazji dzieci z grupy IV wzięły udział w zajęciach  pt: „Mały człowiek duża sprawa, mały człowiek ma swe prawa” . W tym dniu dzieci obejrzały teatrzyk „Mam prawo do…” oraz  film edukacyjny pt.: „Co to są prawa dziecka?”. Wykonały też pracę plastyczna- plakat „Mamy swoje prawa”. Wspólne zabawy integracyjne przy piosenkach „Cześć, daj mi rękę”, „Kto mi pomoże?” były okazją do wyzwalania radosnej atmosfery.