Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W związku z tym, 21 listopada 2022r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki oglądały prezentację multimedialną pt. ,,Nasze prawa”, poznały „Konwencję o Prawach Dziecka” i wypowiadały się na temat swoich praw. Tańczyły przy piosence ,,Prawa dziecka” oraz segregowały prawa i obowiązki dzieci. Wykonały również plakat na temat ,,Mam prawo do…”. Poprzez wyżej wspomniane działania przedszkolaki poznały przysługujące im prawa, a także obowiązki dorosłych wobec nich.