Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dnia  3 grudnia w każdej grupie dzieci uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia dydaktyczne odbyły się pod hasłem „Każdy Inny Wszyscy Równi”, których celem było budowanie prawidłowych relacji między dziećmi podczas zabaw, w atmosferze wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa oraz przybliżenie problemów osób  z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu. Dzieci wzięły udział w pogadankach na temat niepełnosprawności. Przypomniały sobie jak ważne są zmysły w codziennym funkcjonowaniu, obejrzały prezentację multimedialną „Niepełnosprawni są wśród nas”, film edukacyjny „ Niepełnosprawność”. Poprzez zabawy i doświadczenia przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób osoby niesłyszące, niewidome, niesprawne ruchowo i intelektualnie odbierają bodźce oraz radzą sobie z codziennymi czynnościami, jak można im pomóc i jak należy zachować się w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Wspólne zabawy przy muzyce oraz piernikowe serduszka, którymi dzieci niepełnosprawne częstowały swoich kolegów były miłym podziękowaniem za okazywaną im codziennie przyjaźń i pomoc.