Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciało zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
W Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym w Dębicy – idea integracji jest realizowana od wielu lat. Do przedszkola uczęszczają dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, dlatego też Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest każdego roku. Obchody tego święta mają na celu zwrócenie uwagi dzieci na możliwości
i potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników oraz pełną integrację poprzez wspólne przebywanie, uczenie się.
3 grudnia 2014r. na wspólne świętowanie zaproszone zostały dzieci niepełnosprawne
z Ochronki Sióstr Służebniczek w Dębicy oraz wyjątkowi goście, a wśród nich Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – siostra Maksymilla Pliszka, Dyrektor MZO – pan Ireneusz Kozak oraz „Dobry Anioł” spotkania – pani Lucyna Samborska, która obdarowała dzieci wspaniałymi prezentami.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film, nakręcony podczas realizacji zajęć na temat „Jak dzieci uczą się rozumienia niepełnosprawności swoich kolegów”, przedstawienie                   w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego pt. „Rzepka”, którego treść pokazała jak z pomocą przyjaciół można osiągnąć cel. Były też występy dzieci niepełnosprawnych, które śpiewając, tańcząc i wręczając „Medale Przyjaźni” dziękowały rówieśnikom za okazywaną im każdego dnia pomoc.
W dalszej części uroczystości dzieci niepełnosprawne zaprosiły do zabaw ruchowych, zręcznościowych oraz tanecznych gości  z Ochronki Sióstr Służebniczek w Dębicy.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (1)  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (2)  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3)

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (4)  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (5)  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (6)

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (7)  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (8)  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (9)

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (10)  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (11)  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (12)