Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W każdej grupie zostały zorganizowane przez nauczycieli współorganizujących  zabawy i aktywności  mające na celu uwrażliwienie wychowanków na trudności i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami. Dzieci dowiedziały się na czym polega niepełnosprawność ruchowa, intelektualna  oraz  jak można pomóc osobom niesłyszącym, niewidomym. Przedszkolaki rozwiązywały zagadki logiczne i słuchowe, pokonywały tory przeszkód i ścieżki sensoryczne. Poznawały także  przedmioty za pomocą dotyku i w sposób wielozmysłowy. Starszaki oglądały również film pt. ,,Autyzm widziany oczyma dziecka”. Bardzo ważnym wydarzeniem w tym dniu było zaprezentowanie scenki pt. ,,Leśna opowieść‘’, w wykonaniu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Leśniczy i  wesołe zwierzątka były długo oklaskiwane przez swoich kolegów. Obchody tego ważnego dnia dla naszej integracyjnej placówki zakończyło rozstrzygnięciem Rodzinnego Konkursu Plastycznego pod hasłem ,,Mój ulubiony owoc’’. Pani Dyrektor wręczyła dzieciom, które wykonały prace  pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz owoce, które przedstawione były na pracach. Organizacja przedstawienia oraz konkursu dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ma na celu dostrzeganie umiejętności niepełnosprawnych kolegów. Natomiast coroczne organizowanie obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych kształtuje postawę tolerancji i akceptacji wobec osób z trudnościami w funkcjonowaniu z powodów zdrowotnych. Sprzyja również budowaniu prawidłowych relacji między dziećmi.