Maluchy obchodzą Światowy Dzień Wody

9 kwietnia br. dzieci z grupy II obchodziły Światowy Dzień Wody. Był to czas, w którym przedszkolaki dowiedziały się jak ważna jest woda dla ludzi i środowiska przyrodniczego na naszej planecie. Dzieci utrwaliły swoją wiedzę na temat stanów skupienia wody, określały cechy wody oraz komu jest potrzebna. Maluchy wyciągnęły wniosek: woda jest potrzebna do życia, bez nie byłoby wzrostu roślin, życia ludzi i zwierząt. Przedszkolaki poprzez wykonane  doświadczenie dowiedziały się jak woda wędruje w przyrodzie. W zrozumieniu tego zjawiska pomogła im także ilustracja   i piosenka inscenizowana sylwetami kałuży, słońca, chmur i deszczu. Tego dnia dzieci bawiły się w różne zabawy ruchowe o tematyce wodnej, a także uczestniczyły w wyścigu papierowych łódek. Maluchy wykonały również pracę plastyczną techniką mokre w mokre ,,Morskie malowanie”, na której znalazły się ryby pływające w morzu. Przedszkolaki z grupy II rozumiejąc jak ważna jest woda, obiecały ją szanować   i oszczędzać.
W nagrodę za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały wodę do picia w butelce, z emblematem Światowego Dnia Wody.