„Mali badacze – eksperymenty ” program własny prowadzony metodą projektu

W czerwcu została zakończona realizacja programu własnego „Mali badacze – eksperymenty”- prowadzonego metodą projektu. Był on realizowany od 12.04.2022  w grupie  dzieci: 4–letnich. Koordynatorem programu była pani Bożena R. Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie. Zadaniem „Małych Badaczy” było wykonywanie prostych eksperymentów chemiczno – fizycznych. W trakcie zajęć były stawiane pytania, spostrzeżenia dotyczące przeprowadzanego eksperymentu, propozycje rozwiązań i wnioski. Były one okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Dzieci wykonując doświadczenia samodzielnie łączyły różne składniki, zachowując odpowiednią kolejność oraz proporcje. Uczyły się słuchać poleceń. Koncentracja i skupienie gwarantowało powodzenie eksperymentu. A efekt końcowy był tym, co cieszyło i zadziwiało dzieci najbardziej. W ramach zajęć odbywały się również zabawy sensoryczne. Podczas nich przedszkolaki rozwijały motorykę małą, kształtowały wyobraźnię, kreatywność a przy okazji doświadczały relaksu podczas manipulacji różnymi materiałami i fakturami.  W grupie został stworzony „kącik badawczy”, pozwalający dzieciom uporządkować nabytą wiedzę przyrodniczą, a także „Kodeks małego badacza”, dzięki któremu wiedziały jak bezpiecznie uczestniczyć w eksperymentach. Z przeprowadzonych rozmów z dziećmi wynika, że była to jedna z ulubionych form ich dziecięcej działalności. Taka forma pracy uatrakcyjniła proces dydaktyczno – wychowawczy oraz pobudziła dzieci do twórczego działania i myślenia.
W ramach naszych spotkań przeprowadziliśmy następujące eksperymenty:

Zabawa badawcza Gumowe jajko”– doświadczenie z jajkiem i octem.

Skorupka jajka zbudowana z węglanu wapnia po włożeniu do octu zachodzi reakcja, wytwarza się gaz (pęcherzyki na powierzchni jaja) – dwutlenek węgla. Kwas octowy rozpuszcza skorupkę a jajko staje się gumowate.

Zabawa badawcza „Zakręcone jajko”

Ugotowane jajko kręci się dłużej, jajko surowe prawie natychmiast się zatrzymuje. Płynny środek znajdujący się wewnątrz skorupki, w różne strony co hamuje szybkie poruszanie się jajka.

Zabawa badawcza „Wulkan”

Reakcja chemiczna imitująca wybuch wulkanu. Powstała piana to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, które powstały z reakcji octu (kwasu) z sodą oczyszczaną (zasada).

Zabawa badawcza „Dmuchane stworki”

W doświadczeniu po zmieszaniu kwasu z zasadą powstał dwutlenek węgla, który wypełnił rękawicę.

Zabawa badawcza „Znikająca woda”

Tlen z powietrza podtrzymuje płomień świecy, kiedy tlenu pod szklanką zabraknie, płomień zgaśnie. Powietrze w szklance oziębi się i skurczy, zrobi miejsce dla wody, która wciśnie się do szklanki.  

Zabawa badawcza „Tańczące krople”

Kolorowe krople wędrują do góry i na dół. Zabarwiony ocet ma większą gęstość od oleju, dlatego opada na dno naczynia. Soda oczyszczona – reaguje z octem, wytwarzając dwutlenek węgla. Ten przyłącza się do barwnych kropelek i unosi je do góry. Na powierzchni cieczy gaz uwalnia się do powietrza i krople znowu opadają na dno.

Zabawa badawcza „Wędrująca woda”

Woda wędruje– po papierze i przechodzi do drugiej szklanki-  zjawisko analogiczne do pobierania wody przez drzewo.

Zabawa badawcza „Doniczka”

Obserwacja jak woda przemieszcza się przez różne rodzaje ziemi. Wyjaśnienie pojęcia nawilżanie.

Zabawa badawcza „Poduszkowiec”

Wylatujące powietrze z balonika wytwarza pod płytą CD obszar o podwyższonym ciśnieniu, tzw. poduszkę powietrzną, która poprzez siłę parcia na spód płyty powoduje uniesienie płyty.

Zabawa badawcza „Barwienie soli”

Pocieranie kredą po rozsypanej soli. Sól prawiamy do słoiczka tworząc piękną dekorację.