Lekcja patriotyzmu z Księdzem Szczepanem

18 stycznia 2023r. nasze przedszkole odwiedził Ksiądz Szczepan. Na spotkanie z przedszkolakami został zaproszony przez Dwójowe Zuchy. Ksiądz chętnie rozmawiał i odpowiadał na ciekawe pytania zadawane przez dzieci. Np.: ,,Skąd się wzięły zwierzęta?”, ,,Dlaczego na świecie są ludzie dobrzy i źli?” Następnie zbiórka przybrała charakter lekcji patriotyzmu, w czasie której Ksiądz Szczepan czytał patriotyczne wiersze Marii Konopnickiej i Władysława Bełzy. Na podstawie wysłuchanych wierszy prowadził rozmowę i odpowiadał na pytania dzieci związane z patriotyzmem. Lekcja ta wywarła duże wrażenie na Dwójkowych Zuchach. Wartości patriotyczne, o których usłyszały, na pewno zostaną w sercach przedszkolaków i pozwolą im bardziej kochać swoją Ojczyznę Polskę.