Lekcja historii w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek Dębickich

11 kwietnia została zorganizowana piesza wędrówka dla Starszaków. Poznając historię miasta przeszliśmy pieszo obok najstarszych zabytków związanych z historią miasta Dębica ( tablica poświęcona Krzysztofowi Pendereckiemu, pomnik Jana Pawła II, Kościół pw. św. Jadwigi, Plac Solidarności, szkoła muzyczna, Plac Gryfitów z figurą Najświętszej Maryi Panny (najstarszy w Dębicy), dawne Gimnazjum nr 1 –  najstarsza szkoła podstawowa w mieście. Celem wędrówki był Dom Generalny Sióstr Służebniczek Dębickich przy ul. Bojanowskiego, gdzie odbyła się lekcja historii z s. Agnieszką Skrzypek. Dzieci poznały dobrodziejów miasta – hrabiostwo Karolinę i Karola Raczyńskich oraz dowiedziały się co Siostry Służebniczki zrobiły dla społeczności miasta. Dzieci miały też okazję stosować poznane zasady kultury i bezpieczeństwa. Jako drużyna zuchowa wykazały się swoimi sprawnościami ,,Zuch jest patriotą” oraz  ,,Zuch jest dobrym tropicielem” podążając tropem zabytków swojego miasta.