Kreatywne przedszkolaki

W ramach realizacji tematu kompleksowego „Poznajemy pracę górnika” dzieci z grupy IV wykonały, różnymi technikami, cztery prace plastyczne:
„Kopalnia węgla” – zbiorowa praca przestrzenna
„Czako górnicze” – praca przestrzenna
„W kopalni” – rysowanie węglem
„Górnik” – praca plastyczna 3D