„Kolorowy świat bez dymu” – Powiatowy Konkurs Plastyczny

W konkursie wzięły udział dzieci z grupy IV  – Zosia, Marysia, Karol, Ania, Nicola, Milenka, Lilianka, które wykonały prace pod kierunkiem pani Małgosi i pani Reni. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, a jego celem było propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.