„Kolorowe obłoczki” – zajęcie otwarte dla rodziców

22 czerwca  odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców dzieci z grupy I. Celem zajęcia było utrwalenie określeń położenia  przedmiotów w przestrzeni, nazw kolorów podstawowych oraz rozpoznawanie i nazywanie figury geometrycznej – koła podczas wielu zabaw matematycznych organizowanych z wykorzystaniem sylwet, chusty animacyjnej i emblematów. Rodzice uczestnicząc w zajęciu mieli możliwość poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej, obserwować relacje pomiędzy nauczycielami a dziećmi, zachowanie swojego dziecka na tle grupy. Rodzice zaproszeni zostali też do czynnego uczestnictwa w zajęciu  – wspólnie z dziećmi wykonali piękne puchate chmurki.

 SONY DSC  SONY DSC  SONY DSC

SONY DSC  SONY DSC  SONY DSC