Kółko plastyczne „W krainie sztuki”

„Należy pozwalać dzieciom rysować, co chcą i jak chcą,
 byle rysowały chętnie i szczerze”. /S. Szuman/.

W ramach zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu od października 2016 roku działa koło plastyczne, na które uczęszcza 8 dzieci z grupy II, III i IV. Dziećmi przejawiającymi uzdolnienia artystyczne opiekują się nauczycielki:  Bożena Rojek, Agnieszka Misa-Górny. Na zajęciach  realizowane są  treści zawarte w programie własnym kółka plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym  „W krainie sztuki” opracowanym przez panią Bożenę Rojek. Treści zawarte w programie koła są realizowane z uwzględnieniem świąt, pór roku oraz zainteresowań uczniów. Głównym założeniem koła jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu dzieci chętnie w nich uczestniczą wspaniale przy tym się bawiąc. Podczas zajęć ogólnoplastycznych, dzieci korzystając z różnych technik
i materiałów uczą się oglądać świat bardziej świadomie, odkrywać swoją wrażliwość
i kształtować odwagę twórczą. Zajęcia plastyczne polegają na zabawie skojarzeniami, barwą, formą i kompozycją. Przedszkolaki na zajęciach wykonują prace plastyczne, które biorą udział w konkursach plastycznych, zdobywając w nich wysokie miejsca i wyróżnienia. Zabawowa forma zachęca dzieci do udziału w zajęciach, równocześnie daje dużo radości
i satysfakcji. Rozszerzenie działalności plastycznej w ramach kółka plastycznego jeszcze bardziej pobudza wyobraźnię i wrażliwość naszych wychowanków, co powoduje, że postawa dziecka staje się postawą małego artysty. Członek kółka uczestnicząc w zajęciach wycisza swoje negatywne emocje i aktywnie angażuje się w swoje dzieło.

Kółko plastyczne (1)  Kółko plastyczne (2)