„Kolędujemy…”

14 stycznia 2016r. w Miejskim Przedszkolu nr 4  w Dębicy odbył się VI Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd „Żyjmy razem w przyjaźni”, którego celem było popularyzowanie zwyczajów bożonarodzeniowych, kształtowanie wrażliwości na piękno polskich kolęd, rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci i integracja społeczności przedszkolnych.
Nasze przedszkole reprezentowała Kinga S. z grupy IV, która wraz panią Renatą M. zaśpiewała kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.

Realizacja Rocznego Planu Pracy „W świecie muzyki”

Przegląd kolęd w PM Nr 4 (1)  Przegląd kolęd w PM Nr 4 (2)  Przegląd kolęd w PM Nr 4 (3)