KODOWANIE NA DYWANIE OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ” EDYCJA VII 2020/2021

W roku szkolnym  2020/2021 dzieci z grupy III Filip, Antoni, Nataniel, Fabian  realizowały elementy  Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować”. Koordynatorami programu byli Anna Świć oraz Rafał  Mitkowski. Realizując program  dzieci wykonywały szereg aktywności około programistycznych, tematycznie dopasowanych do treści realizowanych  zgodnie z podstawą programową.  Nad realizacją elementów programu czuwała p. Bożenka. Dzieci uczyły się kodowania wykonując poszczególne zadania przygotowane w prezentacji genial.ly oraz zabawę  z  matą do kodowania. Podczas zajęć dzieci kształtowały kompetencje kluczowe w zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych i technologii. Dzieci miło spędzały czas, a zabawa z  kodowaniem sprawiała im ogromną radość.  Za aktywny udział w programie otrzymały dyplomy.