Klub Małego Ekologa

W naszym przedszkolu intensywnie działa Klub Małego Ekologa. Grupy: II (Ekoludki), III (Pszczółki) i IV (Drzewa) już od września pogłębiały wiedzę i umiejętności ekologiczne zdobywając przy tym odznaki, które umieszczano na swoich totemach. 22 kwietnia, w Światowy  Dzień Ziemi, dokonano ewaluacji działań Klubu Małego Ekologa. „Starszaki” opowiedziały o swoich sposobach realizacji proekologicznych zadań i zdobywaniu odznak. Ogół działań został podsumowany przyrzeczeniem „Małego Ekologa”, w którym dzieci obiecały dbać o Ziemię oraz zachęcać do tego innych. Na koniec uroczystości, dzieci wspólnie odśpiewały przedszkolny hymn ekologa i otrzymały pamiątkowy dyplom oraz legitymację Małego Ekologa.

 Realizacja Rocznego Planu Pracy z zakresu edukacji ekologicznej.