„Integracja w szkole – szansą i wyzwaniem”

27 marca 2014r. dyrektor przedszkola pani Dorota Kliś zaprezentowała organizację pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym w Dębicy podczas Wojewódzkiej Konferencji Metodyczno – Naukowej pod hasłem “Integracja
w szkole – szansą i wyzwaniem”.
W konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
 w Pustkowie Osiedlu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, władze gminy, dyrektorzy i nauczyciele placówek integracyjnych z Rzeszowa, Jarosławia, Dębicy, Mielca, przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy, reprezentanci stowarzyszeń, nauczyciele
i rodzice.
   Jednym z głównych celów konferencji było pokazanie przykładów dobrych praktyk w   placówkach, gdzie  integracja organizowana jest  od dłuższego czasu.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie:
http://www.pustkow.edu.pl/index.php/77-aktualnosci/318-integracja-w-szkole-szansa-i-wyzwaniem

konferencja (1)  konferencja (2)  konferencja (3)