INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Matematyka – słucham, patrzę, robię”

Innowacja pedagogiczna „Matematyka – słucham, patrzę, robię” realizowana była od września do czerwca. Celem innowacji było poszerzanie  wiedzy  w zakresie znajomości pojęć matematycznych, ćwiczenia pamięci, logicznego myślenia. Zastosowane metody i formy pracy zachęcały dzieci do podejmowania samodzielnych działań co wyzwoliło w nich twórczą aktywność.|
Podczas zajęć dzieci rozwijały umiejętność:

  • przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, klasyfikowania,
  • tworzenia zbiorów przedmiotów według określonej cechy,
  • rozróżniania strony prawej i lewej,
  • układania rytmów, odczytywania i kontynuowania ich,
  • orientacji przestrzennej,
  • konstruowania gier planszowych.

Zabawy z kodowaniem rozwijały umiejętność wysuwania wniosków, planowania działań, kształtowały umiejętności społeczne.