Wolontariusze ING Banku Śląskiego czytają dzieciom

22 lutego 2017r., kolejny raz nasze przedszkole odwiedzili Wolontariusze ING Banku, którzy czytali dzieciom książeczki w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Pracownikom banku towarzyszył znany już dzieciom Lew Lucjan.
Celem spotkania było stworzenie sympatycznej, radosnej atmosfery podczas kontaktu z książką, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, pogłębianie więzi między dzieckiem i dorosłymi, którzy dają przykład w jaki sposób można wartościowo spędzać wolny czas, szczególnie wtedy, gdy na dworze jest zimno, wietrznie i pada deszcz.
Po wysłuchaniu bajeczek, był czas na wspólną zabawę oraz sesję zdjęciową z Lwem Lucjanem.  Na zakończenie spotkania, nasi goście obradowali milusińskich kolorowankami, cukierkami oraz koszem wypełnionym książeczkami, które wzbogaciły przedszkolną biblioteczkę.

Serdecznie dziękujemy za inicjatywę
Wolontariuszom Fundacji  ING Dzieciom
 Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
 „Wychowanie przez czytanie” – rozwijanie
zainteresowań czytelniczych dzieci.

Wolontariusze z ING (1)  Wolontariusze z ING (2)  Wolontariusze z ING (3)

Wolontariusze z ING (4)  Wolontariusze z ING (5)  Wolontariusze z ING (6)