„Halo panie policjancie…” – Miniprzegląd Teatralny

28 marca 2017r.  nasze przedszkolaki uczestniczyły w Miniprzeglądzie Teatralnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dębicy. Dzieci przedstawiły inscenizację pt. „Halo panie policjancie…”, która ukazała wszystkim zgromadzonym na widowni, niebezpieczne zachowania, jakie mogą wydarzyć się na ulicy i w jaki sposób na nie reagować.  Gra aktorska naszych przedszkolaków wzbudziła wśród widzów duży podziw. Rodzice obecni na widowni  byli  dumni ze swoich małych aktorów, którzy bardzo dobrze odegrali swoje role. Przedszkolaki nagrodzono gromkimi brawami, otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Następnie zostały zaproszone do sali zabaw, w której spędziły czas na miłej zabawie i zwiedziły klasy uczących się w nich nieco starszych kolegów.
Naszym  małym aktorom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na małej scenie.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Wychowanie przez czytanie” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

Mini występ teatralny (1)  Mini występ teatralny (2)  Mini występ teatralny (3)

Mini występ teatralny (4)  Mini występ teatralny (5)  Mini występ teatralny (6)