“Góra Grosza”

Przedszkole Miejskie Nr 2 – Integracyjne w Dębicy co roku przystępuje do akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „NASZ DOM”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzeniu i dofinansowaniu domów dziecka.
W tym roku zebraliśmy 120 zł. Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły  się w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez udział w takich akcjach uświadamiamy naszym dzieciom, że powinniśmy być wrażliwi i nieobojętni na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.