Dzień Sportu

Ruch odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju duchowym i emocjonalnym dzieci. Pomaga w odreagowaniu napięć, poprawia zdrowie fizyczne, a także pozwala dobrze poznać siebie oraz swoje otoczenie. Dlatego też 23 kwietnia był w naszym przedszkolu Dniem Sportu. Dzięki tacie Igora z grupy IV i młodzieży klasy II c z II Liceum Ogólnokształcącego
w Dębicy, przedszkolaki miały możliwość sprawdzić się w wielu konkurencjach. Dzieci obowią­zy­wał tego dnia sportowy strój. Wszystkie grupy brały udział w stawianych przed nimi zadaniach takich jak: tor przeszkód, slalom z piłką i strzał do celu, zabawa „Piłka parzy”, aerobik. Do zdro­wej, bezpiecz­nej rywa­li­za­cji zagrze­wał wszyst­kich zawod­ni­ków gło­śny doping wychowawców i młodzieży. Nie miało zna­cze­nia kto będzie pierw­szy, ważna była zabawa i wspa­niały uśmiech na buziach. Wygra­nymi były wszyst­kie dzieci, bo prze­cież „gim­na­styka to zabawa i dla zdro­wia ważna sprawa”. Poprzez taką formę zabawy i zajęć rozwija się u dzieci zwinność, gibkość, szybkość oraz wyrabia się prawidłową postawę ciała. Jako przedszkole, promujące zdrowie i sportowy styl życia, chcemy, aby dzieci poprzez swoją aktywność fizyczną wzmacnianą na zajęciach, zarażały aktywnym trybem spędzania wolnego czasu swoich rodziców.