„Dzień Sportu razem z Piłkarzami Wisłoki”

Pod takim hasłem 12 maja 2016r. w naszym przedszkolu odbył się kolejny już Dzień Sportu. Zaproszenie gości z Klubu Sportowego Wisłoka miało na celu zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Sportowcy przygotowali dla dzieci cztery konkurencje. Każdy przedszkolak, wspierany przez piłkarza  z wielkim przejęciem i zaangażowaniem pokonywał tor przeszkód, kopał piłkę do  bramki, uczestniczył w zabawie „Dwa ognie”
i aktywnie kibicował, czyli uczył się okrzyków i tańców kibica. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w naszych przedszkolakach ogromną radość i zadowolenie. Kiedy wspólna zabawa zakończyła się, piłkarze wręczyli dzieciom Medale Sportowca oraz gadżety Klubu Wisłoka.

Dzień Sportu (1)  Dzień Sportu (2)  Dzień Sportu (3)

Dzień Sportu (4)  Dzień Sportu (5)  Dzień Sportu (6)

Dzień Sportu (7)  Dzień Sportu (8)  Dzień Sportu (9)

Dzień Sportu (10)  Dzień Sportu (11)  Dzień Sportu (12)

Dzień Sportu (13)  Dzień Sportu (14)  Dzień Sportu (15)