Dzień Otwarty 2016

Dnia 22 czerwca odbyły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które od września 2016r rozpoczną edukacje w naszym przedszkolu.
Celem organizacji Dnia Otwartego było zapoznanie rodziców i dzieci z bazą lokalową przedszkola, poznanie pracowników placówki, poznanie organizacji dnia w przedszkolu  prezentacja metod i form pracy z dziećmi w naszym przedszkolu, udział dzieci w zabawach organizowanych w grupie (zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne) i przede wszystkim integracja dzieci podczas wspólnych zabaw i zajęć.

Dzień Otwarty (1)  Dzień Otwarty (2)  Dzień Otwarty (3)

Dzień Otwarty (4)  Dzień Otwarty (5)  Dzień Otwarty (6)

Dzień Otwarty (7)  Dzień Otwarty (8)  Dzień Otwarty (9)