Działania przedszkola opisane w publikacji wydanej przez KUL

W części trzeciej książki pt. „Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej” wydanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opisane zostały przykłady wychowania integralnego w różnych formach działalności praktycznej. Są to bardzo ważne działania, gdyż łączą się z odpowiedzialnością za dobro wspólne i inspirują do solidarnego wychowania wspólnoty wychowującej. I w tej właśnie części zawarty jest artykuł opisujący pracę w naszym przedszkolu – „Integracja poprzez działanie na rzecz integralnego wychowania w przedszkolu integracyjnym”.

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com