Dlaczego chodzimy do lekarza?

Dlaczego chodzimy do lekarza? – to temat zajęć realizowanych w grupie III, których celem było zapoznanie z pracą lekarzy różnych specjalności  oraz z pracą pielęgniarki. Dzieci uczyły się dostrzegać związek między chorobą a leczeniem. Przedszkolaki dowiedziały się także kiedy należy wzywać Pogotowie Ratunkowe. Nauczyły się numeru ratunkowego.
Zwieńczeniem zdobytych wiadomości była zabawa tematyczna pt. ,,Wizyta u lekarza”, podczas której uczestnicy zabawy wczuwali się w swoje role, uczyli się właściwego zachowania w gabinecie lekarskim.

Grupa III - U lekarza (1)  Grupa III - U lekarza (2)  Grupa III - U lekarza (3)

Grupa III - U lekarza (4)  Grupa III - U lekarza (5)  Grupa III - U lekarza (6)