„Był las, proszę Was – i do tego lasu…”

Od tych słów zaczyna się wiersz W. Ścisłowskiego pt. „Wycieczka”, który zaprezentowała
Wiktoria Zaborowska z grupy II podczas XV Biesiady Literackiej pod hasłem „Barwny świat przyszłości”. Konkurs recytatorski odbył się 16 kwietnia 2015r. Był organizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy pod patronatem Burmistrza Miasta Dębicy i Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.
Wiktoria odniosła sukces zdobywając wyróżnienie w kategorii wiekowej dzieci 4-5 letnich
z przedszkoli i szkół podstawowych powiatu dębickiego.

Konkurs recytatorskie (2) (Kopiowanie)  Konkurs recytatorskie (1) (Kopiowanie)  Konkurs recytatorskie (3) (Kopiowanie)