„Butelkowa muzyka” – eksperymentowanie

5 marca 2018r., na zajęciach w grupie III, dzieci badały możliwości akustyczne szklanych i plastikowych butelek różnej wielkości. Uderzając w nie pałeczkami „szukały” dźwięków wydobywających się z pustych butelek oraz napełnionych pewną ilością wody. Określały wysokość dźwięków (wysokie – niskie) i ich natężenie (głośno – cicho). Podsumowaniem eksperymentu było stwierdzenie, że większa ilość wody w butelce powodowała dźwięk niższy, natomiast tam, gdzie wody było mniej dźwięk stawał się wyższy.  Dzieci zauważyły też, że gdy do dwóch butelek różnej wielkości nalano tę samą ilość wody, to wydały one dźwięki różniące się częstotliwością. Kolejnym wnioskiem był fakt, że materiał, z których zrobione były butelki również wpływał na natężenie dźwięków – ze szklanych butelek dźwięk jest głośniejszy.