“Bezpieczny przedszkolak”

Dnia 03.04.2013r. odbyło się rozstrzygnięcie Rodzinnego Konkursu Plastycznego na temat „Bezpieczny przedszkolak” Celem zorganizowania  konkursu było kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci w przedszkolu, w domu, w ogrodzie przedszkolnym, na ulicy, w różnych sytuacjach życiowych oraz rozwijanie inwencji twórczej.

Na konkurs wpłynęło 15 prac, które zostały ocenione przez jury w składzie: przedstawiciel Rady Rodziców – p. A. Borowiec oraz nauczyciel – p. M. Kałek. Kryterium oceny, którymi kierowało się jury to: wspólny wkład dziecka i rodziców w wykonaniu pracy, pomysłowość, estetyka, oryginalność, różnorodność technik, zgodność z tematyką konkursu.

Wytypowano 4 miejsca I – Karolinka z grupy II, Oliwia z grupy IV,  Patrycja z grupy IV
i Dominik z grupy IV; 6 miejsc II oraz 5 miejsc III.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!
Dziękujemy za udział w konkursie.