„Bezpieczne wakacje” – spotkanie z policjantem

26 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem, które miało na celu przedstawienie dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw.
Pan policjant przypomniał najmłodszym numery alarmowe oraz sposób podawania informacji przez telefon, omówił zasady bezpieczeństwa nad wodą, poruszania się po drogach oraz bezpiecznego zachowania podczas kontaktu z psem oraz w czasie ataku przez zwierzę. Ponadto przypomniał jakie zagrożenia mogą płynąć z rozmowy z nieznajomymi osobami i kogo należy powiadomić, gdy zostanie się skrzywdzonym przez osobę dorosłą.