„Bezpieczne ferie” – spotkanie z policjantem

Ferie to czas odprężenia i relaksu, czas beztroskich zabaw na śniegu. Dbając
o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków,  w poniedziałek 2 lutego 2015r.  przybył do przedszkola zaproszony gość z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy st.asp. Tomasz Totko. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Pan policjant przedstawił prezentację multimedialną, która zawierała kodeks bezpiecznych zabaw i zachowań dzieci w czasie przebywania na świeżym powietrzu zimową porą. Omówił zagrożenia oraz sposoby ich unikania, szczególnie, jeśli chodzi o zabawy w pobliżu drogi oraz wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Zwrócił uwagę najmłodszych, aby do zjeżdżania i ślizgania wybierali tylko miejsca do tego przeznaczone, usytuowane z dala od ulicy.
Poinformował również dzieci pozostające w domu o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych Podsumowując spotkanie, zaproszony gość poprosił dzieci o wykonanie zadania w celu utrwalenia
i usystematyzowania wiadomości.
Kończąc wspólne spotkanie, dzieci podziękowały panu policjantowi za przybycie do przedszkola i obiecały że będą stosować wyżej wymienione zasady.

Spotkanie z policjantem (1)  Spotkanie z policjantem (2)  Spotkanie z policjantem (3)

Spotkanie z policjantem (4)  Spotkanie z policjantem (5)  Spotkanie z policjantem (6)