„Bez wody nie ma życia” – Międzynarodowy Dzień Wody

W ramach Międzynarodowego Dnia Wody, 22 marca 2019r. odbyło się spotkanie z pracownikami Dębickich Wodociągów, panią Magdaleną K. i panią Urszulą K.
Dzieci z dużą uwagą obejrzały prezentację „Bez wody nie ma życia”. Następnie dowiedziały się skąd bierze się woda w naszych kranach. Ile pracy i wysiłku potrzeba, aby zanieczyszczona woda z Wisłoki trafiła do nas, jako woda zdatna do picia prosto z kranu. Panie opowiadały dzieciom o trudnej i odpowiedzialnej pracy w laboratorium oraz o sposobach oczyszczania wody.
Dużo czasu zajęło wyjaśnienie dzieciom funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Goście zaprezentowali dzieciom rodzaje bakterii, które „zjadają” ścieki. Są to orzęski, wrotki, itp. Mają śmieszne nazwy i dziwne kształty, ale są najbardziej ekologicznym sposobem oczyszczania ścieków. Dzieci dyskutowały również co wolno, a czego nie wolno wrzucać do toalety. Podsumowaniem dyskusji było hasło „Tylko produkty Twojej diety mogą trafić do toalety”. Dzieci rozwiązywały także zagadki. Jednak najwięcej emocji u dzieci wzbudziła możliwość obejrzenia bakterii pod mikroskopem oraz przeprowadzenie testów wody z odpowiednimi odczynnikami. Tym sposobem przedszkolaki dowiedziały się jak ważny jest zawód laboranta w naszym życiu.
Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom laborantkom z Wodociągów Dębickich za przeprowadzenie w sposób profesjonalny, a zarazem dostosowany do wieku dzieci zajęć o charakterze warsztatów. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do większego poszanowania wody i oszczędnego jej gospodarowania.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Kształcenie zawodowe”