„Ach te emocje! – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno –  społeczne”

Podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno –  społeczne „Maluchy i „Krasnale”, poznały różne emocje, dowiedziały się, że wszystkie są one bardzo ważne i należy je okazywać. Pomogły im w tym zabawy językowe, ruchowe, dramowe, wspólne pląsy, tańce oraz zabawa plastyczna.