Każdy bystry Przedszkolak wie, jak bezpiecznie przez jezdnię przechodzi się!

Wiedzę zdobytą na zajęciach o ruchu drogowym postanowiliśmy zastosować w praktyce. Dnia 17 września 2018r. Maluchy postanowiły wyruszyć na spacer w pobliżu przedszkola. Przed wyjściem przypomnieliśmy sobie, jak należy się zachować na drodze. Dla bezpieczeństwa przedszkolaki miały na sobie kamizelki odblaskowe. Po drodze obserwowaliśmy ruch uliczny oraz znaki drogowe, uczyliśmy się także prawidłowo grupą przechodzić przez jezdnię. Dzieci wykazały się dużą znajomością znaków drogowych i prawidłowego przejścia po pasach.