,,Legendy Krakowskie” w Szkole Podstawowej nr 11

W czwartek, 27 kwietnia 2017r.  dzieci z grupy I oraz dzieci niepełnosprawne z wszystkich grup wiekowych obejrzały przedstawienie pt. ,,Legendy Krakowskie” w wykonaniu uczniów klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy w ich szkole. Młodzi aktorzy w barwnych kostiumach  zagrali swe role z pełnym zaangażowaniem. Piękna scenografia, ciekawa muzyka dopełniły przedstawienie, które bardzo się wszystkim podobało. Po występie mieliśmy okazję porozmawiać z odtwórcami ról, w gronie których byli nasi absolwenci przedszkola.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Wychowanie przez czytanie” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

Teatrzyk w SP 11 (1)  Teatrzyk w SP 11 (2)  Teatrzyk w SP 11 (3)