“Pożegnanie z bałwankiem” – zajęcia otwarte dla rodziców w grupie II

W dniu 16 marca 2016 r. w grupie II odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców pod hasłem „Pożegnanie z bałwankiem”. Celem zajęcia było pobudzanie dzieci do aktywności słownej
i ruchowej, wzbogacenie wiedzy na temat zmian w przyrodzie w okresie przedwiośnia, rozwijanie logicznego myślenia- określania przyczyny i przewidywania skutków oraz integracja dzieci i rodziców. Taka forma spotkania z rodzicami i wspólnego spędzenia czasu sprawiła wiele radości i satysfakcji nie tylko przedszkolakom, ale też i ich najbliższym.

Zajęcia otwarte - grupa II (1)  Zajęcia otwarte - grupa II (2)  Zajęcia otwarte - grupa II (3)