“Dwójkowe Zuchy” – podsumowanie innowacji pedagogicznej

Innowacja pedagogiczna „Dwójkowe Zuchy” była realizowana w ramach zajęć, zgodnie z harmonogramem, w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024 r.
Głównym celem innowacji było umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom 6-letnim poprzez zdobywanie sprawności. Podczas zbiórek zuchowych, dzieci poznawały prawa i obowiązki zucha, piosenki oraz pląsy zuchowe, zdobywały sprawności.
Podsumowaniem naszej całorocznej pracy i efektów jakie przyniosła realizacja innowacji były skoroszyty, oraz tablica, gdzie znajdowały się zdobyte sprawności i zadania wykonane przez dzieci, zdjęcia ze spotkań i wycieczek, dyplomy uzyskane przez dzieci, podziękowania z instytucji i organizacji, z którymi współpracowaliśmy. Zaproponowane zabawy, zajęcia oraz Noc Przetrwania z dziećmi, wpłynęły bardzo pozytywnie na zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń, rozwijanie aktywności poznawczej, dostrzeżenie atrakcyjności wspólnej zabawy, uspołecznienie dzieci, a w efekcie na ich przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Innowacja zakończyła się uroczystością „Mianowania na Zucha”, gdzie w obecności rodziców, dzieci otrzymały odznakę zuchową.

Dwójkowe Zuchy -prezentacja