Pasowanie na przedszkolaka

W naszym przedszkolu w okresie od września do listopada realizowany jest program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem!”, którego głównym celem jest pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.
Uwieńczeniem działań adaptacyjnych jest uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka”, która na stałe zagościła w kalendarzu imprez przedszkolnych. W obecnym roku szkolnym wydarzenie to miało miejsce 28 XI 2012r, w pięknie ustrojonej sali gimnastycznej,
w obecności zaproszonych rodziców. Święto to jest szczególnie ważne dla dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. To moment, w którym nasi wychowankowie stają się pełnoprawnymi przedszkolakami.
Po zaprezentowaniu przez dzieci umiejętności artystycznych (śpiew piosenek, tańce, recytacja wierszy) oraz złożeniu ślubowania nastąpiła ceremonia pasowania na przedszkolaka przez Panią Dyrektor zaczarowaną kredką. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki.
Uroczystość pasowania to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, ale też ich rodziców, bowiem nie jednemu z nich łezka zakręciła się w oku. Dzień „Pasowania na przedszkolaka” na długo pozostanie w pamięci dzieci, rodziców oraz wychowawców, a przypominać o nim będą pamiątkowe zdjęcia.