“Wyobraźnią malowane” – Przegląd Talentów

Dwóch chłopców z grupy IV wzięło udział w Przeglądzie Talentów pt .,,Leśne opowieści” zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy  pod hasłem ,,Wyobraźnią malowane.”  W kategorii praca plastyczna  Antoni B. – wykonał pracę,, Jesień w  kolorach’’ ,Filip Sz. ,,Leśne zwierzęta.’’ Filip ponadto wystąpił w kategorii recytacja prezentując wiersz H. Bechlerowej ,,Może zobaczymy”. Chłopcy otrzymali piękne pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Gratulujemy!