Programy

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym
w Dębicy w roku szkolnym 2021/2022: 

 • Trefliki w przedszkolu”(grupa I, grupa II i grupa IV) – program autorstwa Doroty Kossakowskiej. Wydawnictwo Podręcznikarna.
 • Program wychowania przedszkolnego (grupa III) -W. Żaba Żabińska, W. Majewska
  R. Paździo. Wydawnictwo MAC
 • Program edukacji matematycznej (elementy) „Dziecięca matematyka” (grupa I – IV) – program autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Program nauczania języka angielskiego– opracowany przez Alicję Reichel na podstawie Programu Nauczanie Języka Angielskiego dla Przedszkoli i Klas Zerowych zgodny z podstawą programowa z dnia 14 lutego 2017 (grupa I, II, III, IV).
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2– Integracyjnego w Dębicy (grupa I).
 • Program własny promocji zdrowia „Zdrowym być” (grupa I- IV) opracowany przez koordynatorów promocji zdrowia w placówce Agnieszkę Misę  – Górny, Barbara Łukasik – Mroczkę.
 • Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym „Spotkam Jezusa” (grupa I – IV).
 • Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne Programy dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.
 • Innowacja pedagogiczna “Czas ciszy” – opracowany przez Bożenę Rojek (grupa I, II).
 • Program “Mali badacze – doświadczenia i eksperymenty” – opracowany przez Bożenę Rojek (grupa II).
 • Innowacja pedagogiczna “Czytam z emocją” – opracowany przez Joannę Ozgę (grupa III).
 • Program edukacyjny “Czyste powietrze wokół nas” – Główny Inspektorat Sanitarny (grupa IV).

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym w Dębicy w roku szkolnym 2020/2021: 

 • Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” grupa  I – Wydawnictwo Podręcznikarnia.
 • Program wychowania przedszkolnego “Zabawy z porami roku” grupa II – Wydawnictwo Podręcznikarnia.
 • Program wychowania przedszkolnego grupa III – autorstwa W. Żaby Żabińskiej           Majewskiej, R. Paździo – Wydawnictwo MAC.
 • Program wychowania przedszkolego “Trefliki w przedszkolu” grupa IV – Wydawnictwo Podręcznikarnia.
 • Program edukacji matematycznej (elementy) „Dziecięca matematyka” (grupa I – IV) – program autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Program nauczania języka angielskiego – opracowany przez Alicję Reichel na podstawie Programu Nauczanie Języka Angielskiego dla Przedszkoli i Klas Zerowych  zgodny z podstawą programowa z dnia 14 lutego 2017  (grupa I, II, III, IV).
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2– Integracyjnego w Dębicy (grupa I).
 • Program własny promocji zdrowia „Zdrowym być” (grupa I- IV) opracowany przez koordynatorów promocji zdrowia w placówce A. Misa  – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • Program wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2   – Integracyjnego w Dębicy (grupa I- IV).
 • Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym „Spotkam Jezusa” (grupa
  I   – IV).
 • Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne Programy dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym w Dębicy w roku szkolnym 2019/2020: 

 • Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” – program autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby – Żabińskiej – grupa I
 • Program edukacji przedszkolnej „Zabawy z porami roku” autorstwa Iwony Lewkowicz i Anny Tworkowskiej – Baraniuk” – grupa II i IV
 • Program edukacji przedszkolnej „Plac zabaw” autorstwa Ewy Janus – grupa III
 • Program edukacji matematycznej (elementy) „Dziecięca matematyka” – grupa I – IV – program autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Program nauczania języka angielskiego – opracowany przez Alicję Raichel na podstawie Programu Nauczanie Języka Angielskiego dla Przedszkoli i Klas Zerowych  zgodny z podstawą programowa z dnia 14 lutego 2017  – grupa I, II, III, IV.
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2– Integracyjnego w Dębicy – grupa I.
 • Innowacja pedagogiczna „Idę do szkoły” – opracowana przez Paulinę Zagórską, Małgorzatę Kałek, Dorotę Kliś – grupa IV.
 • Innowacja pedagogiczna „Wszyscy dla Wszystkich – poznajemy zawody”– opracowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.
 • Program własny promocji zdrowia „Zdrowym być” – grupa I – IV opracowany przez koordynatorów promocji zdrowia w placówce A. Misa  – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • Program wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2   – Integracyjnego w Dębicy (grupa I- IV).
 • Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym  „Spotykam Jezusa” Nr programu AZ-0-01/18 (grupa I – IV).
 •  Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne Programy dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.
 • Program własny “Rozwijamy się przez ruch” – Anna Zgoda

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym w Dębicy w roku szkolnym 2018/2019: 

 • Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” grupa  I – program autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby – Żabińskiej
 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” grupa II i III – program autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej.
 • Program edukacji przedszkolnej „Zabawy z porami roku” autorstwa Iwony Lewkowicz i Anny Tworkowskiej – Baraniuk” – grupa IV
 • Program edukacji matematycznej (elementy) „Dziecięca matematyka” (grupa I – IV) – program autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Program nauczania języka angielskiego – opracowany przez Alicję Raichel  na podstawie Programu Nauczanie Języka Angielskiego dla Przedszkoli i Klas Zerowych  zgodny z podstawą programowa z dnia 14 lutego 2017  (grupa I, II, III, IV).
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2– Integracyjnego w Dębicy (grupa I).
 • Program własny promocji zdrowia „Zdrowym być” (grupa I- IV) opracowany przez koordynatorów promocji zdrowia w placówce A. Misa  – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • Program wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2   – Integracyjnego w Dębicy (grupa I- IV).
 • Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym „Kochamy dobrego Boga” red. E. Osewska i ks. J. Stala (grupa I – IV).
 • Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne Programy dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.
 • Program własny kółka plastycznego “Mali kreatywni” – Bożena Rojek

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym w Dębicy w roku szkolnym 2017/2018: 

 • Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” grupa  III – program autorstwa Małgorzaty Janiak, Kamili Witerskiej
 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” grupa I, II i IV – „Nasze przedszkole 2017” – program autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskieji Wiesławy Żaba – Żabińskiej.
 • Program edukacji matematycznej (elementy) „Dziecięca matematyka” (grupa I – IV) – program autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Program nauczania języka angielskiego – opracowany przez Magdalenę Przybyszewską na podstawie Programu Nauczanie Języka Angielskiego dla Przedszkoli i Klas Zerowych zgodny z podstawą programowa z dnia 14 lutego 2017 (grupa I, II, III, IV).
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2– Integracyjnego w Dębicy (grupa I).
 • Program własny promocji zdrowia „Zdrowym być” (grupa I- IV) opracowany przez koordynatorów promocji zdrowia w placówce A. Misa  – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • Program wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2   – Integracyjnego w Dębicy (grupa I- IV).
 • Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym „Kochamy dobrego Boga” red. E. Osewska i ks. J. Stala (grupa I – IV).
 • Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne Programy dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.
 • Program własny „Poznajemy komputerowy świat” – Agnieszka Misa – Górny.

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym w Dębicy w roku szkolnym 2016/2017:

 • Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”– program autorstwa Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopały; wydawnictwo EDUKACJA POLSKA (grupa II).
 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” – program autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej; wydawnictwo MAC (grupa I, III, IV).
 • Program edukacji matematycznej (elementy) „Dziecięca matematyka”- program autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (grupa I-IV).
 • Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe” – program autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś (grupa II, III, IV).
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2– Integracyjnego w Dębicy (grupa I).
 • Program własny promocji zdrowia „Zdrowym być” (grupa I- IV) opracowany przez koordynatorów promocji zdrowia w placówce A. Misa  – Górny, B. Łukasik – Mroczka (grupa I-IV).
 • Program wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2   – Integracyjnego w Dębicy (grupa I- IV).
 • Program własny z aktywności ruchowej „Przedszkolaki lubią ruch” opracowany przez A. Misa-Górny (grupa I-IV).
 • Program własny „Wykorzystanie bajki terapeutycznej oraz Metody M.Ch. Knillów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” opracowany przez A. Zgodę (grupa IV).
 • Program własny kółka plastycznego „W krainie sztuki” opracowany przez
  B. Rojek.
 • Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym  „Kochamy dobrego Boga” red. E. Osewska i ks. J. Stala (grupa I – IV).
 • Programy Terapii Indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających. 

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym w Dębicy w roku szkolnym 2015/2016:

 • Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” grupa I, II i III – program autorstwa Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopała.
 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” grupa IV – program autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej
  i Wiesławy Żaba – Żabińskiej.
 • Program edukacji matematycznej (elementy) „Dziecięca matematyka” (grupa I – IV) – program autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Program nauczania języka angielskiego – program autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś (grupa III, IV).
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy (grupa I).
 • Program własny promocji zdrowia „Zdrowym być” (grupa I- IV) opracowany przez koordynatorów promocji zdrowia w placówce A. Misa  – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • Program wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2   – Integracyjnego w Dębicy (grupa I- IV).
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” – grupa III.
 • Program zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. oraz Laboratorium Komunikacji Spółka z o.o. „Mamo, tato wolę wodę !” tworzony przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka – grupa IV.
 • Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym  „Kochamy dobrego Boga” red. E. Osewska i ks. J. Stala (grupa I – IV).
 • Programy Terapii Indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym
w Dębicy w roku szkolnym 2014/2015:

 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” grupa I – program autorstwa  Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaba – Żabińskiej.
 • Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” grupa II i III – program autorstwa Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopała.
 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole”” grupa IV – program autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej
  i Wiesławy Żaba – Żabińskiej.
 • Program elementy edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” (grupa
  I – IV) – program autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy (grupa I).
 • Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” (grupa III, IV).
 • Program własny promocji zdrowia„Zdrowym być’(grupa I- IV) opracowany przez koordynatorów promocji zdrowia w placówce A. Misa  – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • Program wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2   – Integracyjnego w Dębicy (grupa I- IV)
 • Program do nauczania religii „Kocham dobrego Boga” red. E. Osewska
  i ks. J. Stala 
  (gr. IV)
 • Program do nauczania religii „Jestem dzieckiem Bożym” red. E. Osewska  i ks. J. Stala (gr. III)
 • Program do nauczania religii „Pan Bóg kocha dzieci ” (gr. I)
 • Program do nauczania religii „Nasza Boża rodzina ” (gr. I)
 • Programy Terapii Indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym
w Dębicy w roku szkolnym 2013/2014

 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”- M. Kwaśniewska,
  W. Żaba-Żabińska – wydawnictwo MAC.
 • Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska,
  J. Kapała- wydawnictwo EDUKACJA POLSKA.
 • Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” – Jadwiga Pytlarczyk; wydawnictwo JUKA.
 • Program „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska.
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem!”opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.
 • „Program wychowawczy” – opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.
 • Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” – – T. Kowalczyk, J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński.
 • Innowacja pedagogiczna „Idę do szkoły” – opracowany przez D. Kliś,
  M. Kałek, P. Zagórską.
 • Program własny promocji zdrowia „Zdrowym być” – opracowany przez koordynatorów do spraw promocji zdrowia  panią A. Misa – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • Program własny socjoterapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych „Rozwijamy się poprzez ruch” – opracowany przez panią A. Zgodę.
 • Program własny patriotyczny „Ja i Moja Ojczyzna” – opracowany przez panią
  P. Zagórską.
 • Program do nauki religii „Nasza Boża Rodzina” red. W. Kubik (dzieci trzyletnie).
 • Program do nauki religii „Jesteśmy dziećmi Boga” red. W. Kubik (dzieci czteroletnie).
 • Program do nauki religii „Jestem dzieckiem Bożym” red. E. Osewska, J. Stala (dzieci      pięcioletnie).
 • Program do nauki religii „Kocham dobrego Boga” red. E. Osewska (dzieci sześcioletnie).
 • Programy Terapii Indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych opracowany przez zespół specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym
w Dębicy w roku szkolnym 2012/2013:

 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”- M. Kwaśniewska,
  W. Żaba-Żabińska – wydawnictwo MAC.
 • Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” – Jadwiga Pytlarczyk; wydawnictwo JUKA.
 • „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska.
 • Program adaptacyjny „Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem!”opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.
 • „Program wychowawczy” – opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.
 • Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” – T. Kowalczyk, J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński.
 • „Program własny promocji zdrowia – Zdrowym być” – opracowany przez koordynatorów do spraw promocji zdrowia panią A. Misa – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • Program własny „Przedszkolak małym ekologiem” opracowany przez panią
  P. Zagórską.
 • Program własny socjoterapeutyczny „Rozpoznaję i nazywam emocje” – opracowany przez panią A. Misa – Górny.
 • Program własny „ Idziemy do szkoły” – opracowany przez panie M. Kałek
  i P. Zagórską.
 • Program własny dla dzieci uzdolnionych plastycznie „Mały artysta”- opracowany przez panią D. Strzałkę.
 • Program do nauki religii „Kocham dobrego Boga”- red. E. Osewska i ks. J. Stala (dzieci pięcioletnie).
 • Program do nauki religii „Jestem dzieckiem bożym”- red. E. Osewska i ks. J. Stala (dzieci sześcioletnie).
 • Program do nauki religii „Jestem dzieckiem bożym”- red. Ks. B. Połeć (dzieci trzy i –czteroletnie)
 • Programy terapii indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych.

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym
w Dębicy w roku szkolnym 2011/2012:

 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”- M. Kwaśniewska,
  W. Żaba-Żabińska – wydawnictwo MAC.
 • Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” – Jadwiga Pytlarczyk; wydawnictwo JUKA
 • Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” – T. Kowalczyk, J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński.
 • „Program wychowawczy” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.
 • „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska.
 • Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.
 • Program własny „W zaczarowanej krainie baśni” – opracowany przez panią
  D. Strzałkę.
 • „Program własny promocji zdrowia – Zdrowym być” – opracowany przez koordynatorów do spraw promocji zdrowia panią A. Misa – Górny, B. Łukasik – Mroczka.
 • „Kochamy dobrego Boga” – Ks. Władysław Kubik, T. Czarnecka.
 • Programy terapii indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych.

Programy realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – Integracyjnym
w Dębicy w roku szkolnym 2010/2011:

 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”- M. Kwaśniewska,
  W. Żaba-Żabińska; wydawnictwo MAC.
 • „Program wychowawczy” opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.
 • „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska.
 • Program własny adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” opracowany przez panią
  A. Misa- Górny.
 • Program własny „Dbam o swoje zdrowie” opracowany przez panią B. Łukasik – Mroczkę.
 • Program własny „Savoir – vivre dla przedszkolaków” – opracowany przez panią
  I. Krzemińską.
 • „Radość Dzieci Bożych” – Ks. Władysław Kubin.
 • „Programy terapii indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych”.

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com