Dzień Drzewa

10 października, dzieci z grupy I świętowały „Światowy Dzień Drzewa”, który jest elementem edukacji ekologicznej. W tym dniu odbyło się wiele ciekawych zajęć związanych z tematyką drzew. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Krasnalki układały drzewo z kasztanów, przyporządkowywały do drzew owoce i ich mieszkańców, oglądały teatrzyk chińskich cieni pt.: „O dębie co rozdawał żołędzie”, wykonały pracę plastyczną na temat „Jesienne drzewo”. W czasie zabaw badawczych w ogrodzie dzieci oglądały drzewa, przytulały się do nich, dotykały kory, liści i gałązek. Obiecały, że zawsze będą dbać o wszystkie rośliny, nigdy nie będą łamać gałązek drzew i krzewów.