„Bezpieczne zachowania wobec psa – pogadanka z instruktorem szkoleniowym psów”

Małą tradycją naszego przedszkola stały się przedwakacyjne spotkania, których tematem jest uczulenie i uświadomienie przedszkolaków o potencjalnych zagrożeniach, z jakimi mogą spotkać się w okresie letniego wypoczynku. Tym razem na spotkanie zaproszono panią Katarzynę Chrobak – instruktora szkoleniowego psów z „Tarninowego Wzgórza”
w Tarnowie. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o zasadach postępowania
w kontakcie z psem min.: jak odczytywać sygnały wysyłane przez psa, jak należy
w prawidłowy sposób nawiązywać kontakt z psem, w jaki sposób psa głaskać, jak zachować się wobec podbiegającego psa, a także jak zachować się w przypadku zagrożenia lub realnego ataku psa. Po krótkim instruktażu dzieci miały okazję przećwiczyć prawidłowe zachowania. Każde dziecko miało możliwość podejść do czworonoga, nawiązać z nim kontakt oraz pogłaskać.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały rad i pouczeń instruktora. Z pewnością spotkanie to  było dla wszystkich  wartościową lekcją,  która zaowocuje właściwą reakcją
w razie  zagrożenia ze strony obcego lub agresywnego psa.

SONY DSC  SONY DSC  SONY DSC  SONY DSC