Zajęcia kierowane przez nauczycieli

INFORMACJA

Od dnia 18 maja 2020r. propozycje zabaw dla dzieci będą zamieszczane w zakładce “Informacje bieżące” z podziałem na dzieci młodsze i dzieci starsze.
Zachęcamy do wykorzystywania propozycji zabaw opracowanych przez nauczycieli podczas pobytu z dziećmi w domu.