Rekrutacja

INFORMACJA

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego informuje, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zamieszczone zostaną  15.04.2020r. na drzwiach wejściowych do przedszkola. 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zamieszczone będą 22.04.2020r. na drzwiach wejściowych do przedszkola. 

INFORMACJA

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy informuje, że pobrany i wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 (skan dokumentu) można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej mp2integracja@gmail.com

W temacie proszę wpisać „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola nr 2”.

wniosek PM 2020

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego   28.02.2020  godz.15.00
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020 27.03.2020  godz.15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020 03.04.2020  godz.15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 15.04.2020
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 22.04.2020
5 Postępowanie uzupełniające – przyjmowanie i weryfikacja  wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 29.04.2020 17.08.2020  godz.15.00
6 Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 21.08.2020