Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji Dzieci Niepełnosprawnych
(z orzeczeniem) do Przedszkola Miejskiego Nr 2 Integracyjnego
w Dębicy

 1. Wymagana dokumentacja:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka (taka jak w przypadku każdego dziecka)
 • Orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego – wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub w wypadku oczekiwania na wystawienie tegoż dokumentu dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego, iż orzeczenie jest w trakcie wystawienia.
 • We wskazanych przypadkach dokumentacja (psychologiczna lub medyczna) szerzej obrazująca zaburzenie dziecka (w celu jak najszybszej organizacji pomocy – program indywidualny i opieki).

2. Kryteria kwalifikacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dziecku ubiegającemu się o przyjęcie.
 • Bezpieczeństwo innych dzieci.
 • Możliwość pracy rewalidacyjnej z danym dzieckiem.
 • Przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością.3. Zasady doboru dzieci do poszczególnych grup:
 • Dobór dzieci niepełnosprawnych do grupy odbywa się z zachowaniem takich proporcji, które umożliwiają harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną.
 • W celu sprawdzenia możliwości spełnienia powyższych kryteriów, dyrektor ma prawo indywidualnego zapoznania się z dzieckiem i zasięgnięcia opinii na temat dziecka personelu specjalistycznego.
 • Zaproszenie opiekunów z dzieckiem na spotkanie z personelem specjalistycznym w umówionym wcześniej dniu (analiza dokumentacji, wywiad z rodzicem, obserwacja dziecka).4. Ostatecznie o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor, po wcześniejszych konsultacjach z personelem specjalistycznym.

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI (ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH)
NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego   16.02.2018 godz.15.00
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19.02.2018 16.03.2018 godz.15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19.02.2018 23.03.2018 godz.15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 28.03.2018
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04.2018
5 Postępowanie uzupełniające – przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 09.04.2018 17.08.2018 godz.15.00
6 Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 22.08.2018